Aktualności

Już w przyszłą środę o 12:00 w Senacie RP zostanie zainaugurowana wystawa zdjęć i pamiątek dotyczących życia i działalności prof. Bronisława Geremka. 

Wystawa „O Europie marzyłem zawsze” dokumentuje najważniejsze wydarzenia z działalności publicznej prof. Bronisława Geremka, architekta polskiej demokracji i polskiej drogi do Europy. Szczególny nacisk położony jest w niej na wkład prof. B. Geremka w kształtowanie polskiej drogi do integracji ze strukturami politycznymi Zachodu – Unią Europejską i NATO. Ta integracja miała przekreślić powojenny podział Europy i odizolowanie Polski „żelazną kurtyną”, wbrew jej woli. Kontekst ten ma szczególne znaczenie w 2022 r. – Roku Bronisława Geremka, ponieważ obecnie wchodzą w dorosłość pierwsze pokolenia urodzone i wychowane w Polsce będącej od 2004 r. częścią zjednoczonej Europy.

Tytuł wystawy „O Europie marzyłem zawsze” jest cytatem z przemówienia prof. B. Geremka wygłoszonego w 1998 r. podczas ceremonii wręczenia mu Nagrody Karola Wielkiego, najważniejszego europejskiego wyróżnienia przyznawanego wybitnym osobistościom życia publicznego za ich wkład w pokój i jedność Europy. Prof. B. Geremek w przemówieniach i wywiadach wielokrotnie podkreślał rolę marzenia w polityce, które mobilizując do działania, pozwala zmieniać rzeczywistość, jak podczas powstania ruchu „Solidarność” prowadzącego Polskę do odzyskania wolności w 1989 r., a następnie do struktur Zachodu, drogi uwieńczonej przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 r.

Wystawie „O Europie marzyłem zawsze” towarzyszy ekspozycja pamiątek związanych z życiem i działalnością prof. B. Geremka, udostępnionych przez rodzinę Profesora.

Scenariusz wystawy opracował: Wojciech Białożyt, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

 

Wystawa powstała przy współpracy:

Kancelarii Senatu RP

Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Organizator ekspozycji zewnętrznej: Dom Spotkań z Historią

Wróć do: Aktualności