Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Projekty międzynarodowe » Projekty litewskie

Projekty litewskie

 

Od 2011 roku Fundacja im. prof. Bronisława Geremka zaangażowała się w działania z partnerami litewskimi. Działania te mają na celu poprawę klimatu w relacjach pomiędzy społeczeństwami obu krajów, budowanie atmosfery porozumienia oraz sprzyjanie dwustronnym projektom badawczym. Cele te fundacja stara się osiągnąć poprzez organizację wizyt studyjnych, konferencji oraz badań naukowych.

Ze strony litewskiej partnerem fundacji jest Polsko-Litewskie Forum Współpracy i Dialogu im. Jerzego Giedroycia, którego prezesem jest litewski historyk prof. Alvydas Nikžentaitis.

Bezpośrednią przyczyną zaangażowania fundacji w działania na rzecz Litwy były pojawiające się napięcia w stosunkach pomiędzy dwoma krajami oraz niska wzajemna wiedza wśród społeczeństw obu krajów.

W ramach realizowanych projektów odbyły się konferencje w Litwie i Polsce, publikacje naukowych raportów oraz wizyty studyjne dla dziennikarzy.

1. Wizyty studyjne

  

 

2. Badanie i raport

 

3. Konferencje

 

 


Łańcuch Bałtycki był oddolną inicjatywą ponad 2 milionów obywateli ówczesnych republik bałtyckich ZSRR, polegającą na utworzeniu żywego łańcucha osób na przestrzeni ponad 600 km wzdłuż dróg łączących trzy stolice: Wilno, Rygę oraz Tallinn. Uczestniczące w inicjatywie osoby chciały w ten sposób zwrócić uwagę na rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow w wyniku którego państwa bałtyckie utraciły niepodległość, a sam pakt stał się symbolem trudnej historii Europy Wschodniej.