Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Laboratorium Idei im. prof. Bronisława Geremka

Laboratorium Idei im. prof. Bronisława Geremka

W dniach 2-5 lipca 2015 r. odbyła się pierwsza odsłona nowego projektu, którego współorganizatorami i partnerami byli: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Historii Kultury Europejskiej im. Bronisława Geremka w Lunéville (L'Institut d'Histoire Culturelle Européenne Bronisław Geremek) oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

„Laboratorium Idei im. prof. Bronisława Geremka” to projekt o charakterze edukacyjno-warsztatowym, skierowany do młodzieży akademickiej oraz kadry profesorskiej m.in. z Polski, Francji, Turcji oraz Niemiec. W wymiarze praktycznym przyjął on formę kilkudniowego spotkania na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Łazienkach, w którym wzięli udział zarówno uczestnicy projektu, jak i zaproszeni goście (eksperci). W trakcie prac – ukierunkowanych na dyskusję, wymianę myśli, spostrzeżeń, a w dalszej perspektywie na budowanie platformy intelektualnej – wygłoszone zostały krótkie wykłady wprowadzające do problematyki wskazanej w ramowym programie projektu, następnie zaś odbywały się zajęcia typowo warsztatowe, nastawione na wypracowanie wspólnych rozwiązań z wykorzystaniem metod aktywizująco-partycypacyjnych. Wydaje się, że swobodna warsztatowa formuła spotkania, sytuująca się na antypodach modelu akademickiej konferencji naukowej, pozwoliła z jednej strony na głębsze zrozumienie zagadnień wyjściowych, z drugiej zaś – na sprawniejszy proces kształtowania konieczności wprowadzenia refleksji o kulturze europejskiej na nowe szlaki i tory. Poza działaniami praktycznymi projekt zakładał także rozmowy, dyskusje i działania w przestrzeni miasta (np. uczestnicy wzięli udział w warsztatach kulinarnych na temat tradycji polskiej kuchni). 

Tematem tegorocznego, pierwszego spotkania była kwestia „europejskiego obywatelstwa” w kontekście wielokulturowej, różnorodnej tkanki społeczno-politycznej kontynentu. Istnieją bowiem różne poziomy konstruowania tożsamości i świadomości uczestnictwa i zaangażowania we wspólne losy europejskiej społeczności. Niektóre z nich starają się odrzucić kulturę jako perspektywę scalającą. Toczące się debaty na temat polityki i religii, obaw kulturowych, wartości demokratycznych wskazują na istnienie głębokiej potrzeby nowych narzędzi refleksji i znalezienie metod umożliwiających wspólne oceny.

Istotą „Laboratorium Idei im. prof. Bronisława Geremka” była zatem analiza osobistego doświadczenia kultury europejskiej oraz wizualizacja owego doświadczenia w postaci indywidualnych map Europy, przy wykorzystaniu prostych narzędzi: symboli, schematów, proporcji.

Uczestnicy „Laboratorium Idei im. prof. Bronisława Geremka” zadowoleni z przebiegu kilkudniowego spotkania wyrazili nadzieję, że w kolejnych latach projekt będzie kontynuowany.

 

The Bronisław Geremek Laboratory for New Ideas

Towards a European citizenship? Cultures and societies in motion

[The Royal Łazienki Museum, Podchorążówka Building]

2ND OF JULY

14:45-15:15 – arrival to Warsaw, check into the hotel.

16:00-18:00

1st session:

Assessment: Education, media, politics, cultures, entertainment.

[Documentary as  introduction to the discussion]

18:45 – the beginning of the culinary workshop

 

3RD OF JULY

10:00-11:15

11:40-13:00

2nd Session:

Building a community: An impossible task because of history and memory?

[Introduction to the discussion: Paul Gradvohl]

 

14:00-17:00

3rd session:

Building a community:  An impossible mission because citizenship is weakly connected to economics and politics?

[Introduction to the discussion: Leszek Jażdżewski]

 

17:00-18:00 – walk through The Royal Gardens and The Royal Gallery of Sculptures [with curator of the exhibition].

 

4TH OF JULY

10:00-11:15

11:40-13:00

 

4th session:

Building a community: A portable utopia for cultures and societies? Global and cultural interactions in Europe amidst and beyond criticism and dream.

[Introduction to the discussion: Didier Francfort]

 

14:00-17:00

5th Session:

“In vivo” tests and what we could think. (Monoglottism and multiculturalism. Sound, image, text, taste, body and communication.)

  1. Language.
  2. Economic distortion.
  3. Values.

[Introduction: Paul Gradvohl, Jacek Głażewski]

 

17:00-18:45 – Sphere of Silence, Royal Łazienki Music Festival.

 

5TH OF JULY

10.30-12:00

6th Session: Conclusions