Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Fotorelacja z Igrzysk Wolności

Fotorelacja z Igrzysk Wolności

Fundacja była współorganizatorem panelu "Media w obliczu kryzysu - szum informacyjny"

Podczas tegorocznych IGZRYSK WOLNOŚCI 2017 „RE:WOLUCJA / CYFROWA RZECZYWISTOŚĆ”w Łodzi Fundacja zorganizowała panel dyskusyjny pt. "Media w obliczu kryzysu – szum informacyjny". W dyskusji 21 października wzięli udział: prof. Ferenc Hammer (dyrektor Zakładu Mediów i Komunikacji na Uniwersytecie Loranda Eötvösa w Budapeszcie), Stanisław Skarżyński (Gazeta Wyborcza) oraz prof. Cecile Vaissie (University of Rennes). Dyskusję moderował Grzegorz Rzeczkowski (Polityka).

Tegoroczny temat przewodni wydarzenia był poświęcony wpływowi technologii na społeczeństwo, demokrację czy rynek pracy. Przełom technologiczny ostatniej dekady spowodował rosnącą integrację cyfrowej rzeczywistości i codziennego doświadczenia. Media społecznościowe zmieniają sposób interakcji z innymi ludźmi, a także znacząco wpływają na kulturę, politykę i stosunki społeczne. Automatyzacja i komputeryzacja zmieniła sposób zdobywania informacji, formy dostępu do kultury, radykalnie zmienia się sposób pracy. Technologia może zaoferować rozwiązania dla najbardziej palących kwestii przyszłości: ubóstwa, dostępu do edukacji, dostępu do kultury, barier komunikacyjnych między narodami – generując jednocześnie nowe wyzwania i zagrożenia. Fundamenty, na których ustanowiono demokrację typu zachodniego - dominacji klasy średniej i kontroli elit - są kwestionowane przez erą komunikacji w świecie social media. Przebija się polaryzacyjna i radykalizm, w świecie gdzie głos każdego może być tak samo głośno słyszany. Zmiany technologiczne utorowały drogę do demokracji masowej, gdzie odpowiedzialność jest zastąpiona przez populizm, gdzie post-prawda jest uważana za równą faktom. Z drugiej strony technologie na naszych oczach umożliwiają wielki skok cywilizacyjny, są ogromną szansą rozwojową, również dla takich krajów jak Polska.

 

Fundacja Geremka była organizatorem panelu dyskusyjnego również w na IGRZYSKACH WOLNOŚCI 2016 „ZDERZENIE KULTUR” Konferencja była odpowiedzią na rosnący europejski (ale również polski) dylemat związany ze współistnieniem w jednej przestrzeni osób różnych wyznań i kultur, wyznających różne systemy wartości. W ramach wydarzenia 22 października 2016 Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka współtworzyła panel dyskusyjny pt.: „Europejskie lęki przed Islamem” którego gośćmi byli Anna J. Dudek, Farid Hafez, Katarzyna Górak-Sosnowska i Nilüfer Göle.