Aktualności

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne. O ich wyniku zdecydujemy my, obywatelki i obywatele, którzy skorzystają z prawa do głosu.

Jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego wskazywaliśmy wielokrotnie, że poprzedzające wybory działania rządu nie były prowadzone w duchu fair-play. Koalicja rządząca wykorzystywała wpływy w instytucjach administracji centralnej, mediach publicznych i spółkach Skarbu Państwa do wzmocnienia swojej pozycji w walce  o reelekcję. Wyrażaliśmy również istotne wątpliwości co do wprowadzonych w tym roku zmian przepisów Kodeksu Wyborczego, które w naszej ocenie, mogą zakłócić proces wyłaniania posłów i senatorów. Wskazywaliśmy na negatywne konsekwencje decyzji rządu o połączeniu wyborów i referendum dla równości procesu wyborczego.

Uważamy jednak, że okoliczności te nie powinny powstrzymać nas od udziału w wyborach do Sejmu i Senatu. Oddanie głosu w wyborach powszechnych to jedno z najważniejszych praw obywatelskich. To również przejaw odpowiedzialności za dobro wspólne. W ten właśnie sposób możemy wpływać na politykę i na to, kto i jakie decyzje dotyczące naszego życia i losów Polski będzie podejmował w kolejnych latach.

Dlatego wzywamy wszystkich do licznego udziału w głosowaniu do parlamentu. Nasz głos się liczy. To my – obywatelki i obywatele – zdecydujemy o naszej przyszłości i dobru naszego kraju.

Akcja Demokracja
Forum Obywatelskiego Rozwoju
Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Centrum Cyfrowe
Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Fundacja Kultura Liberalna
Fundacja Lasy i Obywatele
Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA
Fundacja OFF school
Fundacja Ośrodka KARTA
Fundacja Panoptykon
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Stocznia
Fundacja  Szkoła z Klasą
Fundacja Wolne Sądy
Fundacja Wolności
Fundacja Wolności Gospodarczej
Fundacja Wspomagania Wsi
Fundacja WWW Polska
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Inicjatywa “Nasz Rzecznik”
Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”
Instytut Spraw Publicznych
Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Komitet Obrony Demokracji
Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Protest z Wykrzyknikiem
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stowarzyszenie BoMiasto
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii
Stowarzyszenie Prokuratorów “Lex Super Omnia”
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Wróć do: Aktualności

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close