Aktualności

27 kwietnia Archiwum Akt Nowych udostępniło Archiwum prof. Bronisława Geremka

Zgromadzone archiwalia obrazują okres przemian politycznych w Polsce oraz życie i działalność prof. Bronisława Geremka. Wśród nich znajduje się ponad 2,5 tys. jednostek archiwalnych z działalności naukowej Geremka, a także materiały związane z jego działalnością w organizacjach międzynarodowych oraz materiały biograficzne. W archiwum znajduje się ok. 3,5 tys. fotografii – zarówno rodzinnych, jak i związanych z działalnością opozycyjną prof. Bronisława Geremka i działalnością polityczną po 1989 r.

Niezwykle ważne materiały przekazał do Archiwum Akt Nowych prof. Andrzej Friszke – są to dokumenty robocze z negocjacji porozumień sierpniowych, do których należą poprawki Bronisława Geremka do zapisów porozumień.

W czasie konferencji związanej z otwarciem archiwum prof. Friszke mówił: „Po 1989 roku prof. Bronisław Geremek był jednym z najważniejszych polityków, archiwa pokazują go jako architekta dołączenia Polski do NATO”.

Dziękujemy prof. Andrzejowi Friszke, który jest członkiem Rady Fundacji, dyrektorowi Archiwum Akt Nowych Mariuszowi Olczakowi oraz pani Małgorzacie Król, która opracowała Archiwum Bronisława Geremka i Magdalenie Hartwig, która zajmowała się jego częścią fotograficzną, za wielki wkład w upowszechnianie dorobku i pamięci o Profesorze.

Wróć do: Aktualności

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close