Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Projekty międzynarodowe » Mix the Bubbles - Łączymy bańki eurosceptyków, euroentuzjastów i "passive positive"

Mix the Bubbles - Łączymy bańki eurosceptyków, euroentuzjastów i "passive positive"

 

Według Eurobarometru z 2019 r. 47% obywateli Europy „raczej nie ufa” UE, a duży odsetek z tych 49,34% obywateli UE, którzy nie głosowali w wyborach w 2019 r., nazywa się „passive positive”. Są to osoby, które wykazują pozytywne nastawienie do UE, ale nie są szczególnie zaangażowane w debatę społeczno-polityczną. Tuż obok tych osób znajdują się zwolennicy euro i aktywni obywatele UE: ale te dwie „bańki” nie rozmawiają ze sobą, zwykle nie słuchają swoich tematów i ostatecznie wzmacniają swoje przekonania, tworząc spolaryzowaną publiczną dyskusję. Projekt działa tak, aby "Bubbles" mogły łączyć się i rozmawiać ze sobą, łącząc rozczarowanych ludzi z ekspertami i aktywnymi obywatelami proeuropejskimi.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 5 warsztatów w trzech krajach europejskich (Włochy, Polska i Grecja), podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę na temat procesu stanowienia prawa UE. Warsztaty będą również zachęcać uczestników do współpracy między sobą oraz z ekspertami poprzez grę fabularną EUROPEville, która symuluje partycypacyjne procesy decyzyjne, w celu ostatecznego opracowania i zaprojektowania nowych propozycji politycznych. Te projekty polityk zostaną następnie przesłane na platformę do głosowania w celu rozpowszechnienia: komitet ekspertów oceni wyniki społeczności internetowej, a mianowicie propozycje polityk, i wybierze najlepsze z nich, które zostaną przedłożone decydentom politycznym UE.

Jednym z oczekiwanych rezultatów projektu jest stworzenie miejsc (online i offline), w których obywatele mogą nawiązywać kontakty i wzmacniać poczucie przynależności do szerszej społeczności europejskiej. Korzyści uczestników wynikać będą nie tylko z szerszej wiedzy fachowej na temat praw podstawowych i wartości UE oraz procesu stanowienia prawa UE, ale także z silniejszego postrzegania własnej skuteczności tego, co to znaczy być aktywnym obywatelem, oraz ścisłej sieci współpracy między ekspertami, lobbystami obywatelskimi, społeczeństwem obywatelskim i posłami do PE.

 

Lider projektu:

· The Good Lobby Italia

Partnerzy:

· Asociacion Cultural Conservas (Hiszpania)

· Vouli Gouots Astiki Mi Kerdoskopikietaireia - Mi Kivernitiki O (Grecja)

· BiPart Impresa sociale Srl (Włochy)

· Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

 

Okres realizacji: 2021-2023

 

Grantodawca: Komisja Europejska (Program: Erasmus+)

 

Koordynacja: Magdalena Plewowska-Semik