Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne » Born in EU - Kampania w mediach społecznościowych dotycząca informowania o korzyściach dla Polski wynikających z polityki spójności

Born in EU - Kampania w mediach społecznościowych dotycząca informowania o korzyściach dla Polski wynikających z polityki spójności

 

Unia Europejska od lat jest w Polsce przedstawiana z perspektywy kosztów i korzyści – robią tak politycy wszystkich opcji. Członkostwo w UE jest więc przez większość obywateli i obywatelek postrzegane przede wszystkim transakcyjnie. Ryzyko związane z takim podejściem jest oczywiste – co się stanie jeśli w społecznym odczuciu członkostwo w UE przestanie się nam opłacać? Polexit nie jest dziś realny – nie ma dziś szerokiego poparcia dla wyjścia z Unii. Brexit pokazuje jednak, że zmiana postaw społecznych jest możliwa – zwłaszcza jeśli nie są one mocno zakorzenione. Zmiany postaw będą następowały wraz ze zmianami pokoleniowymi. Z badań wynika, że młodzi co do zasady doceniają Unię (otwarte granice, Erasmus, swobodne kontakty), ale nie wywołuje ona w nich żadnych reakcji emocjonalnych. Brak edukacji europejskiej w szkołach powoduje też, że wiedza o UE jest zdawkowa. Dodatkowo dla młodych Unia nie reprezentuje żadnych specjalnych wartości. Celem projektu jest wpisanie promocji polityki spójności w szersze działania, których celem jest zwiększenie wiedzy nt. Unii oraz ugruntowanie postaw prounijnych – zwłaszcza wśród młodych.

 

Partnerzy:

· Wojownicy Klawiatury

 

Okres realizacji: 2020-2021

 

Grantodawca: Komisja Europejska; Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Miejskiej

 

Koordynacja: Ignacy Niemczycki