Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Trwa rekrutacja do szkoły równego traktowania

Trwa rekrutacja do szkoły równego traktowania

Szkoła Równego Traktowania (SRT) to ogólnopolski projekt antydyskryminacyjny skierowany do nauczycielek i nauczycieli. Celem przedsięwzięcia jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia. Chcemy to osiągnąć działając od podstaw, czyli za sprawą aktywności nauczycielek i nauczycieli. To właśnie one i oni, po uprzednim przeszkoleniu, staną się równościowym motorem napędowym w swoim środowisku lokalnym.

Obecna, III edycja, będzie realizowana przez cały 2022 rok. 60 nauczycielek i nauczycieli z całej Polski weźmie udział w warsztatach (stacjonarnych i online) o tematyce równościowej, psychoedukacyjnej oraz z zakresu radykalizacji postaw młodzieży. Następnie uczestniczki i uczestnicy przeprowadzą własny projekt antydyskryminacyjny w swojej placówce edukacyjnej lub społeczności lokalnej. Na koniec odbędzie się konferencja podsumowują III edycję SRT. Zostanie również wydana publikacja opisująca efekty projektu.

W programie przewidzieliśmy:Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Pokrywamy koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu podczas szkoleń stacjonarnych.

Kwestionariusze zgłoszeniowe należy składać do 5 stycznia 2022 mailowo na adres: agnieszka.bader-chudy@geremek.pl lub pocztą na adres: ul. Wilcza 9a/7, 00-538 Warszawa.

Nauczycielko, Nauczycielu – mamy ostatnie wolne miejsca, zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz resztą załączonych dokumentów.

Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Projekt został sfinansowany ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanych z Funduszy EOG.