Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Rusza program stypendialny dla humanistów

Rusza program stypendialny dla humanistów

Fundacja PZU, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz Centrum im. prof. Bronisława Geremka uruchamiły program stypendialny skierowny do studentów kierunków humanistycznych. Co roku dla najzdolniejszych uczestników Programu Stypendiów Pomostowych ufundowanych zostanie do 10 stypendiów w wysokości 10 tys. zł. Patronat honorowy nad programem objął prof. Henryk Samsonowicz.

„Zamierzamy wspierać młode pokolenie w rozwijaniu zainteresowań szeroko pojętym obszarem nauk humanistycznych. Polska potrzebuje nie tylko dobrych ekonomistów, specjalistów od finansów, czy inżynierów, ale powinniśmy również kształcić humanistów – ludzi o wszechstronnej wiedzy, wrażliwości na różne punkty widzenia. Profesor Geremek był właśnie takim humanistą. Mam nadzieję, że laureaci stypendiów Jego imienia będą kontynuowali tradycję polskiej humanistyki w tym znakomitym wydaniu” – powiedziała Jolanta Kurska, prezes Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

O  stypendia im. Bronisława Geremka mogą ubiegać się osoby studiujące na kierunkach: historia, politologia, europeistyka, socjologia, psychologia, filozofia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Jednym z istotnych kryteriów przyjęcia do programu będzie przedstawienie eseju na jeden z trzech tematów:

1) polityka zagraniczna Polski po 89 roku,

2) Polska w Unii Europejskiej,

3) opozycja demokratyczna w PRL i okres transformacji ustrojowej. Ujęcie tej problematyki powinno uwzględnić rolę, myśl i dorobek prof. Bronisława Geremka.

Praca powinna zawierać od 8 – 12 tys. znaków (bez spacji).

 „Fundacja PZU jest od wielu lat zaangażowana w Program Stypendiów Pomostowych, ułatwiający rozpoczęcie studiów młodzieży ze wsi i małych miast. Stypendia im. Bronisława Geremka są dopełnieniem tych działań, pozwalając najzdolniejszym studentom kierunków humanistycznych na dalszy rozwój i pogłębianie wiedzy. Jednym z celów Fundacji PZU jest tworzenie równych szans rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego dzieci i młodzieży. Program stypendiów im. Bronisława Geremka doskonale wpisuje się w te zamierzenia, dlatego z radością angażujemy się w ten projekt” – powiedział Bogdan Benczak, prezes zarządu Fundacji PZU.

Zainicjowany w 2002 roku Program Stypendiów Pomostowych jest przedsięwzięciem wielu  instytucji. Ułatwia on uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi podjęcie nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów. Na kolejnych latach pomoc stypendialna oferowana jest wyróżniającej się w nauce młodzieży. Od początku programu przyznano łącznie ponad 13 tysięcy stypendiów. Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

REGULAMIN KONKURSU

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA

JAK PISAĆ ESEJ? 

WNIOSKI ON-LINE są aktywne dla kandydatów późną wiosną każdego roku. 

Informacje dostępne również na www.stypendia-pomostowe.pl.