Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » 80. rocznica urodzin Profesora Bronisława Geremka

80. rocznica urodzin Profesora Bronisława Geremka

Niemal dwadzieścia lat temu, w trakcie wykładu inauguracyjnego w Katedrze Międzynarodowej Collège de France, Profesor Bronisław Geremek wspomniał: „Historyk zajmujący się przeszłością czuje się nieco anachronicznie w relacjach z aktualnością, waha się przed afirmacją użyteczności swej wiedzy dla zrozumienia współczesności. Opowiada prawdę o tym, co już się wydarzyło i stawia nieco pytań o człowieka. Być może ma prawo myśleć, że przyglądając się ludziom czasów minionych pomoże trochę ludziom współczesnym rozumieć uwikłania losu i historii”.

Ten sposób podejścia do biegu dziejów zaowocował zaangażowaniem Profesora w najważniejsze i najbardziej aktualne sprawy życia społecznego i politycznego. Był On jedną z ważnych postaci ruchów wolnościowych w Europie Środkowo-Wschodniej, które doprowadziły do upadku komunizmu; wniósł istotny wkład w proces demokratycznych przemian po 1980 r. Inspirował wiele działań „Solidarności” w Polsce, odegrał fundamentalną rolę przy zawarciu porozumienia Okrągłego Stołu, oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów w 1989 r., potem zaś członkostwa Polski w NATO oraz Unii Europejskiej.

6 marca skończyłby 80 lat.