Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Wykład im. prof. Bronisława Geremka

Wykład im. prof. Bronisława Geremka

"Europa: wspólne wartości a pamięć historyczna" - to temat wykładu wygłoszonego 25 listopada przez prof. Adama Daniela Rotfelda w ramach czwartej edycji dorocznego Wykładu im. Prof. Bronisława Geremka.

- Wszystkie narody – bez wyjątków – mają prawo do własnej pamięci. Wolno jednak oczekiwać, że uczeni – zawodowi historycy i badacze, pisarze, dziennikarze i publicyści nie będą świadomie prawdy o faktach i wydarzeniach zatajać, przeinaczać i dopasowywać do koniunkturalnych potrzeb bieżącej polityki -  podkreślił profesor Rotfeld.

Nawiązując do wspólnych europejskich wartości dodał, że "siłą Unii są nie tyle i nie tylko traktaty, normy, procedury i mechanizmy. Obowiązkiem Unii i jej państw członkowskich jest respektowanie godności osoby ludzkiej, równości i solidarności. Po raz pierwszy w historii państwa europejskie stworzyły przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jednostki i stanęły na straży tych wartości".

W poniedziałek 25 listopada, w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, spotkali się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, naukowcy, współpracownicy i przyjaciele prof. Geremka, studenci i dziennikarze. 

Wykład im. Prof. Bronisława Geremka został ustanowiony w roku 2010 zgodnie z decyzją Ministra Spraw Zagranicznych RP, Radosława Sikorskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych Holandii, Maxime Verhagena. Wykład jest hołdem dla politycznej i akademickiej działalności profesora Bronisława Geremka oraz jego zaangażowania w stosunki pomiędzy Polską a Holandią w kontekście procesu integracji europejskiej.

Pierwszy wykład w ramach tego cyklu został wygłoszony w Uniwersytecie w Utrechcie w grudniu 2010 przez Bernarda Bota, byłego Ministra Spraw Zagranicznych Holandii. W 2011 w Warszawie rozważaniami nt. populizmu i demokracji podzielił się prof. Karol Modzelewski, a w holenderskiej edycji w 2012 w Utrechcie wykładowcą był Wim Kok, były Premier Holandii.

Organizatorami wykładu są Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych UW.  

Pełny tekst wykładu "Europa: wspólne wartości a pamięć historyczna" Informacja oraz zdjęcia pochodzą ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/europa__wspolne_wartosci__a_pamiec_historyczna