Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Nowa książka z serii wydawniczej Fundacji

Nowa książka z serii wydawniczej Fundacji

„Nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się kolejna książka przygotowana do druku przez Fundację. „Profesor to nie obelga”. Alfabet Bronisława Geremka” to antologia składająca się z fragmentów opublikowanych uprzednio – a często niedostępnych powszechnie – tekstów, wywiadów, przemówień i rozpraw Profesora, które zostały wybrane i ułożone w zwartą formę encyklopedyczno-słownikowych haseł. Odzwierciedlają one horyzont intelektualnych dociekań wybitnego polskiego polityka i męża stanu oraz odpowiadają poszczególnym obszarom jego zainteresowań.

Henryk Samsonowicz w „Słowie wstępnym” do książki podkreślił: „W hasłach tej swoistej „Encyklopedii Bronisława Geremka” można odnaleźć nie tylko spostrzeżenia autora dotyczące życia uczonego, aktywnego działacza politycznego, patrioty, ciężko doświadczanego czasami, w których przyszło mu żyć, lecz również bogaty materiał skłaniający do refleksji i dalszych rozważań nad własnym życiem”.

[„Profesor to nie obelga”. Alfabet Bronisława Geremka, wybór, układ i opracowanie Jacek Głażewski, słowo wstępne Henryk Samsonowicz, Kraków, Universitas, 2013, 183 ss.+ 5 nlb.+ 18 fot.]