Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » List w obronie rosyjskiego Stowarzyszenia ?Memoriał?

List w obronie rosyjskiego Stowarzyszenia ?Memoriał?

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka jest jednym z sygnatariuszy listu skierowanego do Ministra Sprawiedliwości oraz Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej w sprawie losów Stowarzyszenia „Memoriał”. Poniżej tekst dokumentu, który został opublikowany 4 listopada 2014 r.

My, polskie organizacje pozarządowe działające niezależnie od władz politycznych, reprezentujące różne obszary życia publicznego, zwracamy się do Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej oraz do Sądu Najwyższego FR o bezstronne, niepowodowane celami politycznymi, rozpatrzenie sprawy rosyjskiego „Memoriału”.

13 listopada br. Sąd Najwyższy w Moskwie ma zdecydować o dalszym legalnym działaniu Stowarzyszenia. Sformułowany pozew, przedstawiając wątpliwe uchybienie administracyjne (nieprzewidziane przez prawo), grozi rozwiązaniem Stowarzyszenia. Decyzja taka, nieadekwatna wobec zarzutu, godziłaby w interes społeczny i Rosji, i jej międzynarodowego otoczenia.

„Memoriał” nie jest własnością władz państwowych, poprzez 27-letnią działalność wpisał się na stałe –  jako ważna składowa europejskiego społeczeństwa obywatelskiego – w ramy współczesnej demokratycznej Europy. W wielu miejscach kontynentu przyzwoleniem na aktywność Memoriału mierzy się poziom wolności społecznej w Rosji. Potwierdza tę rolę fakt, iż Polska wnioskowała o przyznanie „Memoriałowi” Pokojowej Nagrody Nobla. Uważamy, że i praca nad pamięcią historyczną, i obrona praw człowieka – także w trakcie militarnych agresji – czyni „Memoriał” sumieniem nie tylko Rosji. Urzędowe represje wobec Stowarzyszenia oznaczałyby kolejne potwierdzenie, jak ważna jest jego statutowa misja. Wyrażamy nadzieję, że jednak sprawiedliwości stanie się zadość.

 

Warszawa, 4 listopada 2014

 

Ośrodek Karta; Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego; Centrum Edukacji Obywatelskiej; Federacja Rodzin Katyńskich; Fundacja Centrum "Solidarności"; Fundacja Edukacja dla Demokracji; Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka; Fundacja im. Stefana Batorego; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej; Fundacja Niepodległości; Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Fundacja "Tygodnika Powszechnego"; Fundacja "Za Wolność Waszą i Naszą"; Helsińska Fundacja Praw Człowieka; Instytut Spraw Publicznych; Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego; Niemiecka Wspólnota "Pojednanie i Przyszłość"; Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych; Ośrodek "Brama Grodzka"; Ośrodek Pogranicze; Polska Fundacja im. Roberta Schumana; Polski Pen Club; Polskie Towarzystwo Historyczne; Sieć Obywatelska "Watchdog"; Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich; Stowarzyszenie Homo Faber; Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ("Krytyka Polityczna"); Stowarzyszenie Pisarzy Polskich; Stowarzyszenie "Pokolenie"; Stowarzyszenie Wolnego Słowa; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej