Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Wręczenie odznak ?Szkoły równego traktowania?

Wręczenie odznak ?Szkoły równego traktowania?

29 maja uczestniczki i uczestnicy projektu „Szkoła równego traktowania” odebrali z rąk Wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej odznaki „Szkoły równego traktowania”.  Było to wyróżnienie za szkolne projekty antydyskryminacyjne, prowadzone w szkołach w całej Polsce w ostatnich miesiącach.

W listopadzie 2014 roku oraz styczniu 2015 nauczycielki i nauczyciele uczestniczący w projekcie „Szkoła równego traktowania” szkolili się w zakresie identyfikowania zdarzeń mających charakter dyskryminacyjny, jej skutków i związanej z nią przemocy, poznali obowiązujące mechanizmy prawne. Warsztaty dotyczyły również postrzegania dyskryminacji z perspektywy ofiar, sprawców i świadków oraz reagowaniu na nią. Uczestniczki i uczestnicy rozwijali swoje kompetencje komunikacyjne oraz umiejętności zarządzania sytuacjami konfliktowymi. Ważnym elementem szkolenia było projektowanie działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji w placówce oświatowej.

Po przeszkoleniu uczestniczki i uczestnicy realizowali inicjatywy w swoich szkołach i społecznościach lokalnych. Konferencja w Sejmie była podsumowaniem tych działań. Miała również na celu nagrodzenie osób zaangażowanych w lokalne działania. Uroczystość odbyła się w Sejmie RP po patronatem Wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej. ­ - Chciałabym, żeby polska szkoła, ale także wszystkie Polki i Polacy byli bardziej tolerancyjni. Każdy z nas ma prawo do życia w zgodzie z własnym potencjałem – mówiła Wicemarszałkini podczas konferencji.

Szkolne projekty dotyczyły najróżniejszych obszarów i wykorzystywały rozmaite narzędzia i sposoby aktywizacji. W Gdyni odbył się Tydzień Równości po patronatem prezydenta miasta, w Jaśle odbyły się warsztaty dla uczniów i spotkania z gośćmi (żywa biblioteka), w Rumii zorganizowano Marsz Tolerancji, w Krotoszynie koordynatorki przygotowały grę miejską i sondę uliczna dotyczącą potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowy Targ, Ruda-Huta przygotowały mapę miejsc niedostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Rybnik zorganizował happening na miejskim deptaku, w Krakowie odbyły się konkursy plastyczne, najmłodsi układali bajki o tolerancji. W kilku szkołach m.in. we Włocławku i Otwocku uczniowie nagrywali filmy i piosenki o tematyce antydyskryminacyjnej. W Nowym Sączu edukacja odbywała się poprzez działania artystyczne. Wiele szkół ułożyło i zatwierdziło Szkolne Kodeksy Równego Traktowania.

W efekcie tych działań powstanie broszura zawierające przykłady dobrych praktyk oraz rekomendacje dla osób pragnących organizować przedsięwzięcia antydyskryminacyjne w szkołach.  Broszura zostanie zamieszczona na stronie Fundacji Geremka.

Wszystkie projekty można obejrzeć w prezentacji poniżej.

Wybrane zdjęcia z konferencji (fot. Krzysztof Plebankiewicz):