Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Valdas Adamkus i Tomas Venclova laureatami nagród Forum Dialogu i Współpracy Polska ? Litwa

Valdas Adamkus i Tomas Venclova laureatami nagród Forum Dialogu i Współpracy Polska ? Litwa

11 czerwca 2015 roku w Pałacu na Wyspie (Muzeum Łazienki Królewskie) odbyła się gala przyznania nagród Forum Dialogu i Współpracy Polska-Litwa. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka była partnerem i współorganizatorem wydarzenia. W tym roku Forum przyznało nagrody w dwóch kategoriach: „Idee” oraz „Kultura”.

Kapituła Forum w składzie: prof. Henryk Samsonowicz – prezes Forum, wiceprezesi: Robert Kostro i Adam Pomorski oraz Mirosław Sawicki, Anna Lewicka-Morawska, Anna Nasiłowska i Michał Kopczyński zdecydowała, że tegorocznymi laureatami zostali: prezydent Valdas Adamkus (w kategorii „Idee”) oraz Tomas Venclova (w kategorii „Kultura”).

Valdas Adamkus (ur. 3 listopada 1926 roku w Kownie) – litewski polityk i działacz społeczny, przewodniczący „Rady Amerykanów Litewskiego Pochodzenia”, był dwukrotnie prezydentem Litwy (1998–2003 oraz 2004–2009). Sprawował urząd w okresie przystąpienia Litwy do NATO i Unii Europejskiej. W latach 1949-1993 przebywał na emigracji w USA. Pracował w Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, był odznaczony przez prezydentów Ronalda Reagana oraz Billa Clintona. Prezydent Adamkus jako polityk zasłużony dla rozwoju stosunków litewsko-polskich został również odznaczony orderem Orła Białego oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Kapituła Forum w uzasadnieniu decyzji przyznania nagrody podkreśliła, że prezydent Valdas Adamkus „położył wielkie zasługi w dziele polsko-litewskiego dialogu i współpracy nie tylko na płaszczyźnie politycznej, lecz także zainicjował działania instytucjonalne służące intensyfikacji kontaktów na płaszczyźnie obywatelskiej”.

Tomas Venclova (ur. 11 września 1937 roku w Kłajpedzie) –  litewski poeta, eseista, publicysta, badacz i tłumacz literatury pięknej, profesor języków słowiańskich i literatury na Uniwersytecie Yale w USA. Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego. Mieszkał również w Moskwie i w Leningradzie. W latach 1966-1971 studiował semiotykę i literaturę rosyjską na Uniwersytecie w Tartu. W latach 70. działał w litewskim ruchu obrony praw człowieka, współpracując m.in. z „Kroniką Kościoła Katolickiego na Litwie”. W 1977 roku wyemigrował do USA, za co został pozbawiony obywatelstwa przez władze ZSRR. Związany z polską kulturą i literaturą, jest m.in. od 1983 roku członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Zeszyty Literackie”. Tłumaczył polską poezję na język litewski.

W decyzji przyznania nagrody Kapituła Forum podkreśliła, że „poezja i eseistyka laureata, jego przyjaźń z Czesławem Miłoszem oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym obu narodów od wielu lat tworzą prawdziwy most porozumienia polsko-litewskiego”.

Nagranie wideo z gali:


Program gali wręczenia nagrody Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa 

Warszawa, 11 czerwca 2015

                                                                                                         

Miejsce: Pałac na Wyspie Muzeum Łazienki Królewskie

15:00 Otwarte drzwi

15:30 – 15:45 Powitanie: Henryk Samsonowicz

15:45 – 16:30 Henryk Samsonowicz oraz Andrzej Klesyk - wręczenie nagrody Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa w kategorii "Idee"

Laureat: Valdas Adamkus

Laudacja: Adam Daniel Rotfeld

16:30 – 17:15 Henryk Samsonowicz oraz Andrzej Klesyk - wręczenie nagrody Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa w kategorii "Kultura"

Laureat: Tomas Venclova

Laudacja: Adam Zagajewski

17:15 – 18:15 Gratulacje

18:15 – 18:45 Lampka wina

 

Wybrane zdjęcia z uroczystości (fot. Krzysztof Plebankiewicz):