Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Nowa edycja ?Szkoły równego traktowania?

Nowa edycja ?Szkoły równego traktowania?

16 października prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania zainaugurowała drugą edycję projektu „Szkoła równego traktowania”.

W obecnej edycji udział bierze 30 nauczycieli i nauczycielek z całej Polski. Program jest skierowany do nauczycieli wszystkich poziomów nauczania i będzie trwał do czerwca 2016 r. W tym czasie zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w dwóch weekendowych zjazdach szkoleniowych, podczas których będą się zajmowali problemami dyskryminacji oraz związanej z nią przemocy w środowisku szkolnym.

Tegoroczną edycję otworzyła wykładem prof. Małgorzata Fuszara. Pełnomocniczka Rządu przytaczała przykłady problemów dzieci cudzoziemskich, na które napotykały podczas adaptacji w polskich szkołach, podkreślając jednocześnie, że mikronierówności, z którymi się stykają są często konsekwencją braku wiedzy ze strony środowiska szkolnego.

Podczas pierwszego zjazdu omówione zostały instrumenty ochrony przed dyskryminacją, podstawy mechanizmów prawnych. Uczestnicy dowiedzieli się jak reagować i przeciwdziałać zachowaniom dyskryminacyjnym. W zajęciach warsztatowych trenerzy kładli nacisk na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, które są kluczowe w przypadku rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Ważnym elementem pierwszego zjazdu była „żywa biblioteka”. Organizatorzy zaprosili do niej osoby, które z różnych względów mogą być narażone na stygmatyzację, stereotypowe postrzeganie czy wykluczenie. Uczestnicy spotkania (czytelnicy) mieli możliwość porozmawiania w komfortowych warunkach, o tym co oznacza życie bez domu, konieczność ucieczki ze swojego kraju, czy wychowywanie dziecka będąc osoba na wózku inwalidzkim. W „żywej bibliotece” uczestnicy są zachęcani by otwarcie stawiać pytania gościom (książkom). W rozmowie nie chodzi o przekonanie, ani tym bardziej zmuszanie kogokolwiek do zaakceptowania czegoś, z czym się nie utożsamia lub nie zgadza; chodzi natomiast o pokazanie, że w odpowiedniej atmosferze jest możliwe przezwyciężenie lęku przed innością.

Zjazd odbył się w dniach 16-18 października w Warszawie. Kolejny zjazd jest zaplanowany na 11-13 grudnia. Po cyklu szkoleniowym uczestnicy i uczestniczki wspólnie z trenerami antydyskryminacyjnymi zaplanują, a następnie zrealizują inicjatywę lokalną nawiązującą do tematyki projektu „Szkoła równego traktowania”.