Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » II zjazd uczestników Szkoły Równego Traktowania

II zjazd uczestników Szkoły Równego Traktowania

11-13 grudnia uczestniczki i uczestnicy programu Szkoła Równego Traktowania spotkali się na szkoleniu. Jednym z głównych tematów było planowanie projektów antydyskryminacyjnych w swoich szkołach i lokalnych środowiskach.

Grudniowy zjazd uzupełnił wiedzę nauczycieli i nauczycielek  z zakresu standardów równego traktowania. Wiele miejsca poświęcono reagowaniu na dyskryminację i związana z nią przemoc. Uczestnicy odgrywali scenki i analizowali w grupach poszczególne sytuacje i sposoby zachowania.

Zasadniczą część zjazdu stanowiło planowanie działań antydyskryminacyjnych w szkołach. Niektórzy przyjechali już do Warszawy po przeprowadzeniu ankiety diagnozującej sytuacje w szkole.

Najbliższe miesiące będą dla uczestników okresem przygotowywania  i realizacji projektów szkolnych. Wsparciem w tym zadaniu będą trenerzy, którzy prowadzili szkolenia podczas zjazdów. Pomoc będzie polegała na odwiedzeniu szkoły oraz konsultacjach zdalnych.

13 czerwca 2016 wszyscy uczestnicy programu Szkoła Równego Traktowania spotkają się ponownie  w Warszawie na podsumowaniu działań. Placówki, które zrealizują projekty antydyskryminacyjne otrzymają wówczas odznaki Szkoły Równego Traktowania.