Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Broszura dla nauczycieli i nauczycielek podejmujących tematykę antydyskryminacyjną w szkole

Broszura dla nauczycieli i nauczycielek podejmujących tematykę antydyskryminacyjną w szkole

Publikacja jest efektem pracy uczestników i uczestniczek pierwszej edycji programu Szkoła Równego Traktowania, który prowadzony był przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” od sierpnia 2014 do listopada 2015 r.

"Niniejsza broszura jest skierowana do wszystkich osób pragnących zająć się edukacją antydyskryminacyjną w szkole, zarówno w pracy z uczniami i uczennicami, jak i nauczycielami i nauczycielkami. (...) Nie jest to kompendium wiedzy na temat tego czym jest dyskryminacja, jakie są jej przejawy, jak sobie radzić z przemocą szkolną na jej tle, czy aspektów prawnych tego zjawiska. Nie znajdą Państwo tutaj również scenariuszy lekcji. Wartościowych materiałów tego rodzaju dostępnych zarówno w formie papierowej, jak i w sieci jest wiele.
W prezentowanej broszurze znajdują się natomiast wskazówki, które płyną z doświadczenia przy realizacji Szkoły Równego Traktowania w placówkach oświatowych. Podpowiadamy jak przygotować się do prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej, skąd czerpać wiedzę, pomysły niezbędne do prowadzenia zajęć (tutaj zamieszczamy odnośniki do odpowiednich publikacji). Ze względu na kompleksowy charakter edukacji antydyskryminacyjnej wskazujemy również na umiejętności, kompetencje, jak i postawy oraz wartości potrzebne do podjęcia tej tematyki. Omawiamy także metodę tutoringu zastosowaną w programie Szkoły Równego Traktowania. Zasadniczą część broszury stanowi 10 projektów realizujących cele antydyskryminacyjne, które zostały przeprowadzone w szkołach w różnych miejscach Polski. W tej części oddaliśmy głos autorkom tych działań, które prezentując je zwracają uwagę co było ważne przy organizacji danego przedsięwzięcia; co było udane, a co by zmieniły; jakie metody pracy z uczniami się sprawdziły, jak przekonały swoje otoczenie do zajęcia się tematyką antydyskryminacyjną. Zróżnicowany styl jest efektem autorstwa 10 zaangażowanych, pełnych pasji i wytrwałości osób - nauczycielek, które poświęciły swój czas, energię i emocje (co widać w ich wypowiedziach), wierząc, że warto zadbać o szkołę wolną od dyskryminacji i szanującą inność. Podsumowując, broszura ta może stanowić bazę inspiracji i pierwszy krok dla nauczycieli i nauczycielek, którzy pragną przybliżyć swoją szkołę do takiego właśnie celu."

Z Wprowadzenia

 

Broszura dla nauczycieli i nauczycielek podejmujących tematykę antydyskryminacyjną w szkołach – wnioski z pierwszej edycji programu Szkoła Równego Traktowania oraz prezentacje działań - wersja interaktywna

 

Broszura dla nauczycieli i nauczycielek podejmujących tematykę antydyskryminacyjną w szkołach – wnioski z pierwszej edycji programu Szkoła Równego Traktowania oraz prezentacje działań - wersja pdf

 

 

Projekt  „Szkoła równego traktowania” realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.