Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Zakończenie programu Szkoła Równego Traktowania

Zakończenie programu Szkoła Równego Traktowania

W ubiegły poniedziałek po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkaliśmy się z nauczycielami biorącymi udział w programie. Zajęcia podsumowujące Odbyły się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nauczyciele otrzymali z rąk Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Stanisława Trociuka, certyfikaty ukończenia kursu szkoleniowego, a placówki, które reprezentowali i w których zrealizowali swoje projekty otrzymały odznakę „Szkoły równego traktowania”.

 

Pan Trociuk przedstawił uczestnikom działalność Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i możliwości wsparcia, jakich może udzielić dla inicjatyw równościowych.

  Marta Rawłuszko z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej przedstawiła raport z badań "Edukacja Antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!" skupiając się na tym, w jaki sposób kuratoria i inne instytucje oświatowe przeciwdziałają i reagują na nierówne traktowanie w szkole.

Publikacja zawiera:

• wyniki rocznego monitoringu mediów regionalnych i ogólnopolskich - spis przypadków dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, do której doszło w szkołach w Polsce w 2015 roku,

• analizę odpowiedzi instytucji systemu oświaty na temat ich reakcji w odpowiedzi na ww. przypadki naruszeń,

• wyniki rocznego monitoringu stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Ośrodka Rozwoju Edukacji - pod kątem włączania perspektywy antydyskryminacyjnej w działania ww. instytucji,

• analizę artykułów z 6 największych tygodników opinii - debaty publicznej na temat edukacji i przeciwdziałania dyskryminacji.

• najważniejsze wnioski i rekomendacje zmian.

Publikację można pobrać tutaj: http://www.tea.org.pl/userfiles/raporty/tea_raport_www_final.pdf

 

Joanna Durlik z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiła zaś wyniki naszego zeszłorocznego projektu badawczego „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji." Projekt objęty był honorowymi patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Małopolskiego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Raport zawiera rekomendacje dla: rekomendacj dla:

• rodziców dzieci i młodzieży, którzy już powrócili lub dopiero planują powrót do Polski;

• nauczycieli i nauczycielek pracujących z takimi uczniami i uczennicami;

• poradni psychologiczno-pedagogicznych wspierających uczennice i uczniów powracających.

Publikację można pobrać tutaj: http://nielatwepowroty.pl/wp-content/uploads/2015/12/nielatwe-powroty-raport.pdf