Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Debata "Muzułmanie w Europie" [zdjęcia]

Debata "Muzułmanie w Europie" [zdjęcia]

Fundacja Geremka była organizatorem panelu dyskusyjnego w ramach konferencji IGRZYSKA WOLNOŚCI 2016 PT. „ZDERZENIE KULTUR” organizowanej w Łodzi przez Liberte! Konferencja była odpowiedzią na rosnący europejski (ale również polski) dylemat związany ze współistnieniem w jednej przestrzeni osób różnych wyznań i kultur, wyznających różne systemy wartości.

W ramach wydarzenia 22 października 2016 Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka współtworzyła panel dyskusyjny pt.: „Europejskie lęki przed Islamem” którego gośćmi byli Anna J. Dudek, Farid Hafez, Katarzyna Górak-Sosnowska i Nilüfer Göle.