Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Rocznica przystąpienia Polski do NATO

Rocznica przystąpienia Polski do NATO

12 marca 1999 w imieniu rządu polskiego Bronisław Geremek, ówczesny minister spraw zagranicznych, złożył dokumenty ratyfikacyjne NATO w depozycie rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Obejmując stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych RP Bronisław Geremek w swoim przemówieniu z 5 marca 1998 roku na 13 posiedzeniu Sejmu RP III Kadencji jako pierwszy Polski priorytet polityki zagranicznej wymienia wstąpienie do NATO:

"Wchodzimy w ostatnią fazę naszych starań o członkostwo w NATO, starań o instytucjonalne potwierdzenie i ubezpieczenie rezultatów demokratycznej rewolucji 1989 r."

A także:

Polska przystępowała do NATO w świadomości, że wynika to z jej naturalnego – to znaczy osadzonego w historii narodowej – związku z cywilizacją Zachodu i jej fundamentalnymi wartościami, ale także z jej interesów i jej racji stanu. Interesy Polski są geograficznie, gospodarczo i geopolitycznie osadzone w Europie, toteż można powiedzieć, że Polska widziała w NATO europejski sojusz obronny, w którym Stany Zjednoczone uczestniczą jako mocarstwo światowe. Polska potrzebuje NATO, zgodne z jej interesami jest wspieranie wszelkich możliwości odnowienia współpracy transatlantyckiej. Nie ma jednak wcale sprzeczności między taką postawą a wspieraniem działań Unii Europejskiej na rzecz wspólnej polityki bezpieczeństwa". ~Bezpieczeństwo Europy: między polityką europejską i więzią euroatlantycką, „Nauka” 2004, nr 4.