Aktualności

19 listopada odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Szkoła Równego Traktowania. Spotkanie i debaty panelowe stały się okazją do podsumowań, ale przede wszystkim zebrania opinii, wniosków i rekomendacji w obszarach wyznaczających zakres pracy warsztatowej realizowanej przez uczestników projektu: edukacji antydyskryminacyjnej w obliczy wyzwań przed jakimi staje polski system edukacji. 

Konferencja podzielona była na 2 panele.

1️⃣ Panel 1:
Rozmawialiśmy o: (1)  potrzebie edukacji antydyskryminacyjnej jako stałego elementu procesu wsparcia uczniów, uczennic i kadry nauczycielskiej, (2) różnych przejawach dyskryminacji (3) wielowymiarowości i globalności procesów antydyskryminacyjnych (4) potrzebie budowania szkoły otwartej i przyjaznej dla uczniów.

Naszymi gośćmi byli:
Marta Gontarska, Maria Kowalewska, Jacek Purski. 

2️⃣ Panel 2:
Rozmawialiśmy o konieczności reformy polskiego systemu edukacji i wyzwaniach jakie przed nim stoją w obliczu np. migracji wskutek wojny w Ukrainie, proponowanych zmian ustawowych (Lex Czarnek 2.0). Zastanawialiśmy się  jak powinna się skutecznie zmieniać polska szkoła, jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata: digitalizacja, migracja, zdrowie psychiczne, integracja itp.

Naszymi gościniami były:
Alicja Pacewicz, Gabriela Gładyszewska, Dorota Łoboda. 

Konferencję rozpoczął witając gości Prezes Fundacji im. Prof. B. Geremka: Ignacy Niemczycki. Oba panele prowadził z wrodzoną swadą, popartą wiedzą i kompetencyjnym doświadczeniem – Arkadiusz Walczak (jeden z trenerów w projekcie Szkoła Równego Traktowania).
Dla uczestników i uczestniczek projektu to była niezwykła możliwość poznania tych, którzy myślą i działają w podobnym obszarze, ale też zrozumienia, że w swych działaniach nie są osamotnieni. Mogą szukać sprzymierzeńców i oczekiwać wsparcia tam, gdzie są osoby i organizacje rozumiejące procesy antydyskryminacyjne i potrzebę ich wdrażania.

Wróć do: Aktualności

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close