Aktualności

W imieniu całego zespołu fundacji – dziękujemy wszystkim senatorkom i senatorom, którzy poparli uchwałę. Dziękujemy również senatorowi Bogdanowi Klichowi za podjęcie inicjatywy i wniesienia uchwały do porządku obrad Senatu. Nasza Fundacja wystosowała list z poparciem tej inicjatywy do Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego. Rok Bronisława Geremka będzie obchodzony w 90. rocznicę jego urodzin. Przygotowujemy szereg inicjatyw związanych z obchodami, które obejmą m.in. konferencje i wystawy. Nasze inicjatywy będą miały silny element europejski, jako że 2022 rok przyniesie również 18. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a więc w dorosłość wejdzie pierwsze pokolenie młodych Polek i Polaków urodzonych i wychowanych w Zjednoczonej Europie. O szczegółach rocznicowych obchodów będziemy informowali na bieżąco.

Wróć do: Aktualności