Aktualności

22.02.2022

Oświadczenie

W odpowiedzi na materiały opublikowane w Polska The Times oraz w TVP Info i TVP1 oraz towarzyszące im komentarze osób publicznych zarząd Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka informuje, że:

  • Profesor Bronisław Geremek poprowadził Polskę ku Zachodowi, był architektem dołączenia Polski do NATO i do Unii Europejskiej, był też wybitnym historykiem. Fundacja z dumą i niezachwianym przekonaniem będzie nadal prowadzić działalność edukacyjną opartą o myśl polityczną i wartości głoszone przez prof. Bronisława Geremka.
  • Częścią dziedzictwa po profesorze Geremku i „Solidarności” jest przywiązanie środowisk demokratycznych do praw człowieka. Przyjęcie powszechnej deklaracji praw człowieka przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1948 r. było m.in. następstwem II Wojny Światowej i dążeniem Narodów Zjednoczonych, by jej okrucieństwa nigdy się nie powtórzyły. Wierność idei praw człowieka wymaga reakcji, gdy członek rządu twierdzi, że największą ofiarą II Wojny Światowej „byliśmy my, Polacy”. Śmiertelna machina nazistowskich Niemiec za cel postawiła sobie unicestwienie narodu żydowskiego. Niezaprzeczalna ofiara jaką ponieśli Polacy i Polki nie może być podstawą do umniejszania cierpienia Żydów.
  • Bronisław Geremek był związany z demokratyczną opozycją i ze środowiskiem Gazety Wyborczej. Nie jest więc zaskakujące, że w Radzie Fundacji zasiadają osoby związane z Gazetą Wyborczą. Środowisko to odegrało kluczową rolę w demokratyzacji Polski. Obecność w Radzie wybitnych przedstawicieli i przedstawicielek środowiska opozycji demokratycznej jest dla Fundacji zaszczytem.
  • Finansowanie działań Fundacji odbywało się i odbywa się zgodnie z przepisami. Instytucje nadzorujące nie zgłaszały uwag do działalności Fundacji. Co więcej w 2019 r. zarząd Fundacji zlecił audyt zewnętrznej firmie – audyt nie wykazał uchybień. Użycie słowa „nieprawidłowości” przez prezenterkę TVP, czy określenia „szokujące kulisy działalności” w odniesieniu do działalności Fundacji uważamy za nieuprawnione i bezpodstawne.
  • Fundacja nie prowadzi działalności politycznej ani quasi-politycznej. Działalność Fundacji i jej cele reguluje statut. Zapisy statutowe są kontrolowane przez sądy, które nie wnosiły do nich uwag.
  • Fundacja i jej zespół jest i będzie otwarta na współpracę z różnymi środowiskami, reprezentującymi cały wachlarz poglądów. Udział organizacji społecznych, takich jak Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, w debacie publicznej jest niepodważalnym elementem demokratycznego ustroju.
  • Bezpodstawne ataki na Fundację i jej działalność edukacyjną są wyraźną wskazówką jaki kształt debacie publicznej i edukacji chcą nadać media prorządowe i minister edukacji. Nauczanie tolerancji, równości i niedyskryminacji jest dziś powodem do ataku na Fundację.
  • Liczymy, że media wykorzystają swoje zasięgi, by w rocznicę 90. urodzin Prof. Geremka przypomnieć o jego niekwestionowanych zasługach dla Polski, jej obywateli i obywatelek.
Wróć do: Aktualności

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close