„Dialog w Integracji. Integracja w Dialogu”. Warsztaty obywatelskie dla młodzieży.

Nasza propozycja to cykl zajęć warsztatowych dla 8 szkół ponadpodstawowych w Warszawie, w których uczestniczyć może młodzież z Polski i Ukrainy. Zastanowimy się wspólnie jak powinien wyglądać proces integracji w szkole i w mieście. Jak wdrażać narzędzia: dialogu, tolerancji, włączenia społecznego, akceptacji mimo różnic. Poznamy mechanizmy tworzenia wspólnej przestrzeni, w której – mimo różnego miejsca urodzenia – każdy czuje się bezpiecznie: szanowany i rozumiany.

Skąd pomysł?

Warszawa staje się wspólną przestrzenią do życia i aktywności młodzieży z Polski i z Ukrainy. Chcemy wzmacniać dobre sąsiedztwo, aby w naszym mieście nikt nie czuł się wykluczony. Wychodzimy z założenia, że aby nauczyć się siebie nawzajem, trzeba szukać tego, co wspólne. Tym, co nas jednoczy są wartości, które uznajemy za podstawę demokratycznego świata.

Wolność, równość, dialog, partycypacja, prawa mniejszości, empatia, tolerancja, integracja – każde z tych pojęć podstawowych stoi u podstaw europejskiej tożsamości. Jednak czy rozumiemy je w podobny sposób? Z jakiej perspektywy na nie patrzymy i jak je definiujemy? Jak zmienia naszą perspektywę doświadczenie wojny i migracji? Tym zajmować się będziemy w projekcie: „Dialog w integracji. Integracja w dialogu”.

WARSZTATY:
dialog, integracja, tolerancja = pojęcia podstawowe jako wspólne wartości.

Głos młodzieży powinien być obecny w życiu społecznym, a zasada „nic o nas bez nas” dotyczyć również młodzieży z Ukrainy, która próbuje odnaleźć się w polskiej i warszawskiej rzeczywistości.

Często wymagamy, by młodzi odwoływali się do wartości w swoim życiu i aktywności. Ale czy uczymy ich, jak te wartości przenieść na codzienne działania? Jak korzystać z nich w relacjach z polskimi i ukraińskimi rówieśnikami?

Projekt Dialog w Integracji. Integracja w Dialogu to próba odpowiedzi, ale też swoisty niezbędnik dla młodych na temat tego, czym powinien być proces integracji w kontekście migracji i jak go realizować w praktyce. I jak to, co wydaje się z pozoru oczywiste przenieść na relacje z koleżankami i kolegami z Ukrainy.

Warsztaty są finansowane przez m. st. Warszawy. Grantodawca: Urząd m.st. Warszawy

Okres realizacji: wrzesień 2022-czerwiec 2023

Koordynacja: Małgorzata Mroczek (malgorzata.mroczek@geremek.pl)

Kolejne zajęcia w ramach projektu "Dialog".
Blok warsztatowy: Równość.

Kolejny warsztat w ramach projektu „Dialog” za nami. W dniu 22.03.2023 r. realizowaliśmy część bloku „Równość”. W warsztatach uczestniczyła młodzież z Liceum im. Kossutha w Warszawie z klas II-IV.

Blok „Równość” to element pracy z uczniami w których poruszamy tematy dyskryminacji, mowy nienawiści, stereotypizacji życia społecznego i relacji międzyludzkich. W tym rówieśniczych. Punktem wyjścia była dyskusja o tym co nas łączy. Mimo różnych krajów pochodzenia.

W grupach młodzież pracowała nad definicjami pojęć: tolerancja, mowa nienawiści, dyskryminacja, wykluczenie, stygmatyzacja. Następie skupiono się na łańcuchu dyskryminacji: od stereotypu (myśl), przez uprzedzenie (emocja) do dyskryminacji (działanie).

Najwięcej emocji wzbudziło ćwiczenie dotyczące naszego widzenia innych, poprzez sieć wyobrażeń. Takie stereotypowe widzenie innych, uwarunkowane słowami: zawsze, nigdy, na pewno – niesie ze sobą zawsze jakieś konkretne emocje. Mogą być one neutralne, pozytywne, negatywne. Ale… są mocno osadzone w głowach. Często nie mają pokrycia w rzeczywistości, ale tak często powtarzane, niemal stają się faktem. A na pewno – najszybciej przychodzą na myśl. Determinują to, jak postrzegamy  innych. Takie stereotypowe myślenie może dotyczyć wszystkiego: płci, miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy, pochodzenia, języka czy wyznawania określonych poglądów. I bardzo często definiuje, co ktoś może lub nie, co komuś wypada lub nie, kim ktoś jest, albo kim stanie się „na pewno”.

Dyskusja była bardzo gorąca. I dotknęła ważnych, jak nam się wydaje, problemów dla grupy. O których młodzież nie miała możliwości podyskutować w takim zakresie, w jakim umożliwiły im realizowane przez naszą organizację warsztaty.

DZIĘKUJEMY za otwartość, szczerość wypowiedzi i chęć podjęcia dyskusji.

Zajęcia prowadziła: Agnieszka Serwadczak z „Centrum Edukacji Obywatelskiej”. Projekt jest finansowany przez m.st. Warszawa.

Warsztaty w LXIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Lajosa Kossutha W Warszawie.

Kolejny warsztat w ramach projektu „Dialog” za nami. W dniu 08.03.2023 r. realizowaliśmy pierwszą część bloku „Integracja”. W warsztatach uczestniczyła młodzież z Liceum im. Kossutha w Warszawie z klas I-IV. Przypominamy. Projekt „Dialog w Integracji. Integracja w Dialogu” to cykl 6 warsztatów (12 godzin) w blokach tematycznych: Integracja, Równość (Antydyskryminacja), Dialog (Partycypacja). Każdy blok to 2 spotkania z młodzieżą, każdy trwa 2 godziny. Pracujemy z młodzieżą z warszawskich szkół ponadpodstawowych. W każdej grupie oprócz młodzieży polskiej uczestniczą również młodzi przedstawiciele mniejszości narodowych.

Blok „Integracja” służy lepszemu poznaniu się, ale też poszukiwaniu tego co łączy młodzież z Polski i Ukrainy. Okazuje się, że młodzież słucha podobnej muzyki i ogląda podobne seriale. Podobnie spędza wolny czas, ma różne – ale nie obce grupie – hobby. Ale też wyznaje podobne wartości i ważne są dla nich podobne rzeczy, słowa, emocje. Poza tym – bez względu na okoliczności – młodzi znaleźli się w tej samej przestrzeni, w tej samej grupie i społeczności. Okazuje się, że jest wiele co ich łączy (nie tylko klasa i szkoła) i chociaż wyrażane innym językiem co do zasady może wyznaczać poczucie wspólnoty.  Sprawdzaliśmy (mapowanie) czy ta przestrzeń jest im w jakiś sposób bliska, ważna i co ona znaczy dla każdego z uczestników.

W trakcie warsztatów było dużo pozytywnej energii, ciekawych spostrzeżeń i przestrzeni do wyrażania siebie i swoich poglądów przez każdego uczestnika. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni atmosferą i otwartością grupy. Pracy z uśmiechem i otwartością na drugiego człowieka. Ale też ciekawością na to co każdy ma do powiedzenia. I co sobą wnosi do grupy.

DZIĘKUJEMY! To był bardzo dobry czas. Kolejne spotkanie już za tydzień.

Zajęcia prowadził: Mateusz Wojcieszak Prezes Fundacji „Pole Dialogu”. Projekt jest finansowany przez m.st. Warszawa.

REKRUTACJA do projektu:
"Dialog w Integracji. Integracja w Dialogu".
Warsztaty obywatelskie dla młodzieży polskiej i ukraińskiej.

Kogo zapraszamy do projektu?

12-osobowe grupy ze szkół ponadpodstawowych w Warszawie. W każdej grupie będzie pracować młodzież z Polski i z Ukrainy. Minimalna reprezentacja dla każdej szkoły: 4-6 osób.

Kiedy?

Warsztaty będą realizowane w okresie 6/8 tygodni dla każdej grupy rówieśniczej lub szkoły. Według ustalonego harmonogramu od grudnia 2022 r. do maja 2023 r. Szczegóły zostaną ustalone w trakcie bezpośrednich rozmów z każdą grupą, po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jakie działania proponujemy?

 1. Dla każdej grupy rówieśniczej (12 osób) – od 3 do 6 warsztatów (w zależności od możliwości pracy grupy) w 3 blokach: dialog, integracja, tolerancja.
 2. 12 godzin wspólnych zajęć w grupach mieszanych: polsko-ukraińskich.
 3. Poznanie odpowiedzi na pytania: czym jest dialog, zasady integracji, poszanowanie dla odmienności, tolerancja, przestrzeń bez mowy nienawiści, empatia.
 4. Warsztaty realizowane stacjonarnie w godzinach popołudniowych lub w soboty.
 5. Spotkania on-line z ciekawymi ekspertami.
 6. Warsztaty artystyczne (marzec 2023) – wybrana grupa 15 osobowa. Bo chcemy by pozostał po nas ślad. W myśl zasad sztuki społecznej zaangażowanej, z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i streat artu.

Na co liczymy?

Każda z grup wypracuje rekomendacje dla swojej szkoły jak powinien według młodych wyglądać proces integracji społeczności polskiej i ukraińskiej.

ZAPRASZAMY!

 •  Jeżeli w Twojej szkole widzisz potencjał i zainteresowanie dla realizacji warsztatów – zgłoś swoją grupę przyjaciół/klasę do projektu!
 • Jeżeli grupa szkolnych kolegów i koleżanek chciałaby uczestniczyć w projekcie – daj nam znać.
 • Jeżeli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej, sprawy integracji i dialogu nie są Ci obce, ale chcesz wiedzieć więcej – w naszym projekcie znajdziesz przestrzeń dla siebie.
 • Jeżeli masz kolegę lub koleżankę z Ukrainy – zaproś ich do uczestnictwa. To będzie przestrzeń dla Was.
 • Jeżeli masz pomysł jak realizować proces integracji z młodzieżą ukraińską w swojej szkole – zgłoś się.

Aby zgłosić grupę ze szkoły należy wypełnić kwestionariusz i przesłać go na adres mailowy: fundacja@geremek.pl albo malgorzata.mroczek@geremek.pl.

Uwaga! Liczymy na inicjatywę młodych! Naszym zamierzeniem jest to, by to uczniowie zdecydowali, że chcą wziąć udział w projekcie i zdecydowali o kształcie swojej grupy roboczej (grupa znajomych, klasa, grupa rówieśnicza).

Kwestionariusz zgłoszeniowy:  Formularz Zgłoszeniowy dla uczniów: Projekt „Dialog”.

Odpowiedzi na pytania znajdą Państwo u Koordynatorki Projektu: 

Małgorzata MROCZEK
Koordynatorka Projektów Społecznych
Tel: +48 798 154 744, 22 628 83 63
malgorzata.mroczek@geremek.pl

Wróć do: „Dialog w Integracji. Integracja w Dialogu”. Warsztaty obywatelskie dla młodzieży.

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close