Aktualności

Szkoła Równego Traktowania (SRT) to ogólnopolski projekt antydyskryminacyjny skierowany do nauczycielek i nauczycieli. Celem przedsięwzięcia jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia. Chcemy to osiągnąć działając od podstaw, czyli za sprawą aktywności nauczycielek i nauczycieli. To właśnie one i oni, po uprzednim przeszkoleniu, staną się równościowym motorem napędowym w swoim środowisku lokalnym.

Obecna, III edycja, będzie realizowana przez cały 2022 rok. 60 nauczycielek i nauczycieli z całej Polski weźmie udział w warsztatach (stacjonarnych i online) o tematyce równościowej, psychoedukacyjnej oraz z zakresu radykalizacji postaw młodzieży. Następnie uczestniczki i uczestnicy przeprowadzą własny projekt antydyskryminacyjny w swojej placówce edukacyjnej lub społeczności lokalnej. Na koniec odbędzie się konferencja podsumowują III edycję SRT. Zostanie również wydana publikacja opisująca efekty projektu.

W programie przewidzieliśmy:

  • Dwa weekendowe szkolenia antydyskryminacyjne (w Warszawie lub okolicach);
  • Warsztaty psychoedukacyjne;
  • Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa społecznego;
  • 5 szkoleń antydyskryminacyjnych online;
  • Konferencję na temat dyskryminacji w szkołach;
  • Wsparcie psychologiczne;
  • Tutoring z doświadczonymi trenerami antydyskryminacyjnymi;
  • Realizację własnego projektu z zakresu praw człowieka.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Pokrywamy koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu podczas szkoleń stacjonarnych.

Kwestionariusze zgłoszeniowe należy składać do 5 stycznia 2022 mailowo na adres: agnieszka.bader-chudy@geremek.pl lub pocztą na adres: ul. Wilcza 9a/7, 00-538 Warszawa.

Nauczycielko, Nauczycielu – mamy ostatnie wolne miejsca, zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz resztą załączonych dokumentów.

Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Projekt został sfinansowany ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanych z Funduszy EOG.

Wróć do: Aktualności

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close