Aktualności

5 stolików tematycznych, ponad 170 osób, ponad 120 propozycji rozwiązań. Ponad 20 organizatorek i organizatorów. Niezliczone godziny przygotowań, rozmów, szukania punktów wspólnych. To bilans Szczytu Edukacyjnego SOS dla Edukacji, który odbył się 27 stycznia w Centrum Nauki Kopernik. Też tam byliśmy!

Spotkaliśmy się w gronie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji społecznych, ugrupowań politycznych, środowisk akademickich, samorządów lokalnych, związków zawodowych, nauczycieli, nauczycielek, rodziców i młodzieży, by ponad podziałami rozmawiać o tym, co jest teraz najpilniejsze, a co najważniejsze w dłuższej perspektywie. Zastanawialiśmy się wspólnie, jak zrealizować zawartą w Obywatelskim Pakcie dla Edukacji wizję szkoły i zaczniemy pracę nad konkretnymi rozwiązaniami organizacyjnymi i prawnymi.

Szczyt Edukacyjny stworzył możliwość, by poszczególne grupy związane z edukacją mogły wysłuchać się nawzajem i zrozumieć swoje racje. Uczestniczki i uczestnicy zaproponowali ponad 120 rozwiązań programowych, organizacyjnych i prawnych, a wśród nich między innymi:

  • wprowadzanie systemowych zachęt do realizacji projektów edukacyjnych i społecznych we współpracy ze społecznością lokalną;
  • wypracowanie nowego podejścia do pensum z udziałem wszystkich zainteresowanych – zmiana definicji pensum na czas spędzany na pracę z dzieckiem;
  • nauczanie problemowe o wyzwaniach współczesnej Polski i świata – podejście całościowe (whole-school approach), a nie odrębne nowe przedmioty;
  • powołanie ogólnopolskiego Rzecznika Praw Ucznia i Uczennicy;
  • zmiany w podstawie programowej – nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich uczennic i uczniów.

Każde z rozwiązań było szeroko dyskutowane, tak aby wychwycić szanse i ryzyka.

Zespół SOS dla Edukacji nie zwalnia tempa. Opracowujemy propozycje rozwiązań i głosy z dyskusji. W najbliższych miesiącach planujemy konsultacje i lokalne debaty. Równolegle będziemy zamawiać ekspertyzy prawne, które pomogą skutecznie wprowadzić proponowane i uzgodnione projekty zmian w życie. Mamy nadzieję, że głosy ze Szczytu Edukacyjnego wybrzmią też w programach ugrupowań przed najbliższymi wyborami.

W pracach przy stolikach na równi z osobami dorosłymi brała udział młodzież, która otwarcie dzieliła się swoją perspektywą. Młodzi ludzie podkreślali, że szczególną trudnością jest dla nich permanentny stres związany z ocenami, sprawdzianami, egzaminami i brakiem czasu. Potrzebują więcej wsparcia w nabywaniu kompetencji uczenia się i przygotowaniu do współczesnych wyzwań, a mniej uczenia się na pamięć, rutynowych zadań domowych czy testów wynikających z przeładowanej podstawy programowej i przestarzałego systemu nauczania oraz oceniania.

 

Wróć do: Aktualności

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close