Aktualności

We already know who will go to Brussels to do an internship at the Renew Europe Group! Congratulations to the winner of the Bronisław Geremek scholarship, Jakub Rogowiecki!

We also would like to say thank you to all of the applicants. 

Read what Jakub Rogowiecki says about the internship:

„I applied because I have been interested in European politics for years, and I am close to the political philosophy of Prof. Bronisław Geremek, who used to be associated with the structures that now form Renew Europe – the third force in the European Parliament, representing an ambitious vision of integration within the EU and going beyond the constraints of ideology or political short-sightedness. I am grateful for the trust and opportunity this internship program has given me. I hope for it to continue in the future so that more people close to Professor Geremek’s legacy and pro-European values can participate.”

The Bronisław Geremek internship program was created on the initiative of the Renew Europe Group in cooperation with our Foundation. It is aimed at young Europeans from the Visegrad Group countries. The internship was established to commemorate Prof. Bronisław Geremek’s 90th birthday.

Stay tuned for the next recruitment!

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wiemy już kto wyjedzie do Brukseli, by odbyć staż w Grupie Renew Europe. Gratulujemy zwycięzcy stypendium im. prof. Bronisława Geremka – Jakubowi Rogowieckiemu!

Przeczytajcie, co o stażu mówi Jakub Rogowiecki:

„Zaaplikowałem, bo od lat zainteresowany jestem polityką europejską a także bliska jest mi filozofia polityczna prof. Bronisława Geremka związanego niegdyś ze strukturami współtworzącymi obecnie Renew Europe — trzecią siłę w Parlamencie Europejskim, reprezentującą ambitną wizję integracji w ramach UE i wychodzącą poza ograniczenia wynikające z ideologii czy politycznej krótkowzroczności. Jestem wdzięczny za zaufanie i szansę, jaką jest dla mnie ten program stażowy. Mam nadzieję na jego kontynuację w przyszłości, by mogły w nim udział wziąć kolejne osoby, którym bliskie jest dziedzictwo prof. Geremka oraz proeuropejskie wartości”.

Program stażowy im. prof. Bronisława Geremka powstał z inicjatywy Grupy Renew Europe we współpracy z naszą Fundacją. Jest skierowany do młodych Europejczyków i Europejek z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Staż został powołany z okazji 90. urodzin prof. Bronisława Geremka. W kolejnych miesiącach rozpoczniemy rekrutację do kolejnej edycji stażu! 

Wróć do: Aktualności

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close