Aktualności

Z okazji 70. rocznicy publikacji Deklaracji Schumana, Fundacja Geremka wraz z organizacjami partnerskimi realizowała projekt, którego celem była kontynuacja i pogłębianie debaty dotyczącej integracji europejskiej.

Zorganizowaliśmy 6 międzynarodowych debat offline i online, w których wzięli udział uczestnicy z 14 krajów Unii Europejskiej. Angażowaliśmy obywateli i obywatelki UE we wspólne rozważania na temat historii i przyszłości Europy, pytaliśmy młodych Europejczyków o współczesne znaczenie deklaracji Schumana i kierunki rozwoju wspólnoty europejskiej w przyszłości.

W ramach projektu powstał raport stworzony razem z organizacjami partnerskimi, w którym analizowaliśmy wkład pięciu Wielkich Europejczyków w projekt europejski. Przedstawia on Deklarację Schumana jako wspólne dziedzictwo narodów europejskich, niezależnie od podziału Europy po 1945 r. Raport można znaleźć w tym miejscu. 

Zachęcamy do przeczytania podsumowania działań, które miały miejsce w ramach projektu. Informacje podsumowujące projekt są dostępne tutaj.

Partnerzy:
Notre Europe – Instytut Jacquesa Delorsa (Francja)
Forum Dialogu i Współpracy Jerzego Giedroycia (Litwa)
Biblioteka Václava Havla (Czechy)
Instytut Studiów nad Federalizmem im. Altiero Spinellego (Włochy)

Projekt był realizowany dzięki wsparciu Komisji Europejskiej (Program: Europa dla Obywateli).

—————————————————————————————————————————————————————-

We have completed the Beyond Robert Schuman’s Europe project

On the occasion of the 70th anniversary of the publication of the Schuman Declaration, the Geremek Foundation, together with partner organizations, carried out a project aimed at continuing and deepening the debate on European integration.

We organized six international offline and online debates, in which participants from 14 European Union countries took part. We engaged EU citizens in joint reflection on the history and future of Europe. We asked young Europeans about the contemporary significance of the Schuman Declaration and the future directions of the European community.

The project resulted in a report created together with partner organizations, in which we analyzed the contribution of five great Europeans to the European project. It presents the Schuman Declaration as a common heritage of European nations, regardless of the division of Europe after 1945. The report can be found here.

We encourage you to read a summary of the activities during the project in the Information Template available here.

Partners:

This project has been funded with support from the European Commission (Programme: Europe for Citizens).

 

Wróć do: Aktualności

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close