Publikacje

Biblioteka prof. Geremka

Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu i Horia-Roman Patapievici

Ogłupiająca idea

Wydane z inicjatywy Fundacji Geremka eseje trzech rumuńskich intelektualistów.

Wydane z inicjatywy Fundacji im. prof. Bronisława Geremka eseje trzech rumuńskich intelektualistów Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu i Horia-Roman Patapievici w zbiorze zatytułowanym „Ogłupiająca idea”, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Tłumaczenie i przedmowa – Bogumił Luft. Publikacja współfinansowana przez College of Europe w Natolinie ze środków programu Erasmus+.

„Bronisław Geremek domagał się niegdyś zjednoczenia europejskiej pamięci. My, wschodni Europejczycy, nosimy w sobie tę właśnie wrażliwość. Autorzy tej książki napisali ją w oparciu o konstatację, że podział europejskiej pamięci jest niemożliwym do uniknięcia skutkiem niewypracowania wspólnej pamięci”.

Data wydania: maj 2016

czytaj więcej zwiń
Bronisław Geremek, Jacek Głażewski

Skuteczność i racja stanu. Z teki ministra spraw zagranicznych

Teksty zawarte w książce pochodzą z lat 1998–2000, kiedy prof. B. Geremek pełnił urząd ministra spraw zagranicznych RP.

„Skuteczność i racja stanu. Z teki ministra spraw zagranicznych RP” została wydana w 2016 roku nakładem Wydawnictwa Akademickiego Dialog. Zawiera ona wystąpienia na forum Sejmu RP, przemówienia, wywiady udzielane prasie polskiej i zagranicznej.
Wybór i opracowanie tekstów: Jacek Głażewski.

PLIK DO POBRANIA: „Skuteczność i racja stanu. Z teki ministra spraw zagranicznych RP”

Publikacja współfinansowana przez College of Europe w Natolinie ze środków programu Erasmus+. Udostępnienie książki jest możliwe dzięki uprzejmości Wydawnictwa Akademickiego „DIALOG”.

czytaj więcej zwiń
Bronisław Geremek, Jacek Głażewski

Rozmowy polskie 1988-2008

Książka zawiera wybór wywiadów przeprowadzonych z profesorem Bronisław Geremkiem w okresie od 1988 do 2008 roku.

Książka „Bronisław Geremek. Rozmowy polskie 1988-2008” wydana w 2015 roku obrazuje aktywność posła, szefa klubu parlamentarnego i przewodniczącego komisji konstytucyjnej Sejmu RP, ministra spraw zagranicznych i posła do Parlamentu Europejskiego.

Wybór, wstęp i opracowanie: Jacek Głażewski.

PLIK DO POBRANIA: „Bronisław Geremek. Rozmowy polskie 1988-2008”

Wydanie książki współfinansowane było przed Fundację Kolegium Europejskie ze środków Unii Europejskiej, z subwencji Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (komponent Erasmus+ Jean Monnet).Dziękujemy Wydawnictwu Universitas za udzielenie zgody na udostępnienie książki online.

czytaj więcej zwiń
Ludwig Melhorn

Europejski duch oporu

Ludwig Mehlhorn (1950-2011) był jedną z najwybitniejszych postaci polsko-niemieckiego sąsiedztwa i opozycji demokratycznej w NRD.

„Był naszym wielkim przyjacielem. Ta przyjaźń przeszła trudne próby (…). Zawsze uderzała mnie Jego wielka skromność oraz głębia, z jaką pojmował swoją postawę chrześcijanina. Był zawsze człowiekiem wewnętrznie wolnym. Był życzliwy i przyjazny ludziom.”  Tadeusz Mazowiecki o Ludwigu Mehlhornie (2011)

Ludwig Mehlhorn (1950-2011) był jedną z najwybitniejszych postaci polsko-niemieckiego sąsiedztwa i opozycji demokratycznej w NRD. Choć urodził się po II wojnie światowej, to świadomość odpowiedzialności za nazistowskie zbrodnie, popełnione w imieniu Niemców na Polakach i innych narodach, miała decydujący wpływ na jego zaangażowanie polityczne. W swoich pismach nakreślił własną postawę wobec obchodzenia się z nazistowską przeszłością Niemiec. Ale „niemiecka wina” nie pozostała jedynie kategorią teoretyczną – Mehlhorn połączył ją z historyczną odpowiedzialnością i zorientowanym na przyszłość działaniem, dawał wyraz solidarności z polskim sąsiadem, odczuwał głęboką radość w doświadczaniu polskiej kultury. Był ewangelickim chrześcijaninem i opozycjonistą, potępiającym socjalizm w wydaniu NRD. Szukał świadectwa prawdy w obliczu kłamstw  komunistycznej propagandy. Głos Ludwiga Mehlhorna wpłynął na relacje pomiędzy naszymi narodami. Idee polskiej opozycji demokratycznej i polskie wizje Europy niestrudzenie przenosił do Niemiec. Zebrane w niniejszym tomie eseje są nie tylko świadectwem dotychczasowego dialogu między Polakami i Niemcami, lecz stanowią także drogowskaz na przyszłość.

Stephan Bickhardt, Annemarie Franke, Basil Kerski

Data wydania: maj 2015

czytaj więcej zwiń
Bernard Guetta

Jak zostałem Europejczykiem

Nie wiem, czy mamy jeszcze na to czas. Być może pojednanie Europejczyków z Europą jest już niemożliwe, tak bardzo bowiem jej polityka jest uboga, a instytucje przestarzałe, ale ja nie zgadzam się z tym stanem rzeczy i nie mam zamiaru opuszczać rąk. Taki właśnie jest cel tej książki.

Nie wiem, czy mamy jeszcze na to czas. Być może pojednanie Europejczyków z Europą jest już niemożliwe, tak bardzo bowiem jej polityka jest uboga, a instytucje przestarzałe, ale ja nie zgadzam się z tym stanem rzeczy i nie mam zamiaru opuszczać rąk. Taki właśnie jest cel tej książki. Choćby nie wiem jak bardzo żałosny był stan Unii, jestem przekonany, że jej narody miałyby wszystko do stracenia, gdyby teraz powróciły do narodowych granic i dawnej waluty. Moim najgłębszym przeświadczeniem jest to, że mogą one jedynie zyskać, jeśli przestaną utożsamiać ambicje z rozgoryczeniem i jeśli będą starać się potwierdzać jedność, zamiast odwracać się od niej tylko dlatego, że jest to trudne, że Unia nie działa tak, jak powinna i że na tej drodze jest tak wiele przeszkód.

(…) w imię pewnego sposobu postrzegania świata, a także ze względu na to, co dane mi było przeżyć, występuję w obronie europejskiej ambicji. Bronić będę tej sprawy nie tylko jako analityk zajmujący się międzynarodowym układem sił, ale również i przede wszystkim jako człowiek, który dorastał zaraz po wojnie i jednocześnie jako świadek tak wielu historycznych przemian uznawanych za niewyobrażalne, że zdążyłem się już nauczyć, iż nic nie jest niemożliwe, jeśli się tego naprawdę chce.

Tymi właśnie przemyśleniami chciałbym się z wami podzielić i opowiedzieć o tej drodze, która już ponad ćwierć wieku temu, w momencie upadku muru berlińskiego, uczyniła ze mnie Europejczyka, który żarliwie pragnie nie dopuścić do tego, aby nasz kontynent zaczął się cofać; chciałbym dążyć do wzmacniania jego narodów, budując, wbrew i na przekór wszystkiemu, ich polityczną jedność.

Bernard Guetta

Data wydania: grudzień 2014

czytaj więcej zwiń
Rob Riemen

Wieczny powrót faszyzmu

Geert Wilders i jego ruch są prototypem współczesnego faszyzmu. A tym samym nie stanowią oni niczego innego niż logicznej politycznej konsekwencji społeczeństwa, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

Geert Wilders i jego ruch są prototypem współczesnego faszyzmu. A tym samym nie stanowią oni niczego innego niż logicznej politycznej konsekwencji społeczeństwa, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Ten dzisiejszy faszyzm ponownie jest skutkiem partii politycznych wypierających się swojego własnego dorobku ideowego, intelektualistów uprawiających wygodny nihilizm, uniwersytetów niegodnych tej nazwy, chciwości świata biznesu i mass mediów, które wolą być brzuchomówcą niż krytycznym lustrem dla narodu. To skorumpowane elity kultywują duchową pustkę, w której faszyzm znowu może stać się wielki.

Data wydania: 2014

czytaj więcej zwiń
Bronisław Geremek, Jacek Głażewski

Profesor to nie obelga, Alfabet Bronisława Geremka

Książka jest antologią składająca się z fragmentów tekstów, wywiadów, przemówień i rozpraw Profesora, które zostały wybrane i ułożone w formę encyklopedyczno-słownikowych haseł.

Książka „Profesor to nie obelga. Alfabet Bronisława Geremka” ukazała się w 2013 roku. Antologia odzwierciedla horyzonty intelektualne Profesora oraz odpowiada poszczególnym obszarom jego zainteresowań.

Słowo wstępne: prof. Henryk Samsonowicz. Opracowanie: Jacek Głażewski.

PLIK DO POBRANIA: „Profesor to nie obelga. Alfabet Bronisława Geremka”

Wydanie książki współfinansowane było przed Fundację Kolegium Europejskie ze środków Unii Europejskiej, z subwencji Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (komponent Erasmus+ Jean Monnet). Dziękujemy Wydawnictwu Universitas za udzielenie zgody na udostępnienie książki online.

czytaj więcej zwiń
István Bibó

Eseje polityczne

István Bibó bywa określany jako wybitny, a nawet wielki, myśliciel społeczny i polityczny. Pisma jego ukazywały się w USA, Francji, Niemczech i kilku innych krajach. (...) Wielka rola, jaką odgrywał w pierwszych latach powojennych, ranga jego ówczesnych dokonań intelektualnych, legendarna postawa niezłomnego męża stanu z 1956 roku i represje, jakich za to doświadczył ze strony komunistycznego reżimu, sprawiły, że dla węgierskiej opozycji demokratycznej stał się jednym z najwyższych i przez nikogo nie kwestionowanych autorytetów.

István Bibó bywa określany jako wybitny, a nawet wielki, myśliciel społeczny i polityczny. Pisma jego ukazywały się w USA, Francji, Niemczech i kilku innych krajach. (…) Wielka rola, jaką odgrywał w pierwszych latach powojennych, ranga jego ówczesnych dokonań intelektualnych, legendarna postawa niezłomnego męża stanu z 1956 roku i represje, jakich za to doświadczył ze strony komunistycznego reżimu, sprawiły, że dla węgierskiej opozycji demokratycznej stał się jednym z najwyższych i przez nikogo nie kwestionowanych autorytetów. Pozycję tę ugruntowało węgierskie wydanie jego dzieł. W latach osiemdziesiątych, na progu transformacji ustrojowej, jawił się jako wzór intelektualisty i polityka. Czynnikiem skupiającym wokół Bibó całą opozycję ówczesną był wspólny przeciwnik: komunistyczny aparat partyjny i państwowy ze swym zapleczem biurokratycznym i ideologicznym. Wszak Bibó był od najmłodszych lat zdeklarowanym przeciwnikiem wszelkich totalizmów ze szczególnym uwzględnieniem marksistowsko-leninowskiego totalizmu komunistycznego. Można się niekiedy spotkać z opinią, że był też głównym ideologiem węgierskiego przewrotu ustrojowego… (ze wstępu tłumacza)

Data wydania: 2013

czytaj więcej zwiń
Bronisław Geremek

Nasza Europa

Książka jest zbiorem najważniejszych wystąpień publicznych i tekstów prof. Bronisława Geremka poświęconych integracji europejskiej – jej historii oraz stojących przed nią wyzwaniom.

Książka „Bronisław Geremek. Nasza Europa” ukazała się w 2012 roku, większość zawartych w niej tekstów nie była wcześniej publikowana w języku polskim.

Autorem wstępu do książki jest Aleksander Smolar.

PLIK DO POBRANIA: „Bronisław Geremek. Nasza Europa”

Wydanie książki współfinansowane było przed Fundację Kolegium Europejskie ze środków Unii Europejskiej, z subwencji Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (komponent Erasmus+ Jean Monnet). Dziękujemy Wydawnictwu Universitas za udzielenie zgody na udostępnienie książki online.

czytaj więcej zwiń
Bronisław Geremek

Głos w Europie

Książka zawiera niepublikowane wcześniej w Polsce ostatnie przemówienia i wywiady Profesora oraz zbiór wspomnień, napisanych przez najbliższych przyjaciół i współpracowników B. Geremka.

Książka „Bronisław Geremek. Głos w Europie” to polskie tłumaczenie książki „Une Voix en Europe”, wydanej przez Fundację Jeana Monneta na rzecz Europy (Fondation Jean Monnet pour l’Europe) w Lozannie. Książka prezentuje prof. B. Geremka w wielu wymiarach – wykładowcy i naukowca o światowej renomie, opozycjonisty, polityka, europejskiego męża stanu.

Autorem wstępu „Wcielenia Bronisława Geremka” jest Adam Michnik.

PLIK DO POBRANIA: „Bronisław Geremek. Głos w Europie”

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Universitas w 2010 roku w serii „Biblioteka prof. Bronisława Geremka”. Udostępnienie książki jest możliwe dzięki uprzejmości Wydawnictwa i Fundacji Jean Monnet pour l’Europe w Lozannie.

czytaj więcej zwiń

Inne publikacje

Red. Bożena Gierat-Bieroń / Janusz Józef Węc

Europa und die Europäer. Im Gedenken an Bronisław Geremek

"Europa i Europejczycy. Pamięci Bronisława Geremka" to książka analizująca dorobek profesora Bronisława Geremka w reorientacji polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku w kontekście aktualnej debaty na temat przyszłości Europy.

Książka „Europa i Europejczycy. Perspektywy polskiej nauki w XXI wieku. Pamięci Bronisława Geremka” zarysowuje również perspektywy polskiej nauki w XXI wieku poprzez analizę myśli politycznej Bronisława Geremka oraz aktualnej debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej.

PLIK DO POBRANIA (jęz. niemiecki): Europa und die Europäer. Im Gedenken an Bronisław Geremek

Książka wydana przez Harrassowitz Verlag ukazała się przy wsparciu Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka i Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt.

Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest analizie myśli politycznej Bronisława Geremka i jego wkładu w reorientację polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa po 1989 roku. Przedmiotem drugiej części jest natomiast aktualna debata nad przyszłością Unii Europejskiej, obejmująca system unijny, jego wartości, tożsamość kulturową, pamięć zbiorową i zieloną transformację. Takie dwutorowe podejście pozwala kompleksowo zrozumieć znaczenie postaci Geremka jako polskiego męża stanu, Europejczyka i wizjonera. Profesor Geremek miał bowiem ogromny wkład w proces zjednoczenia Europy po 1989 roku.

Książka jest owocem seminarium naukowego „Europa: rewizje, syntezy, prognozy” poświęconego przyszłości Europy z okazji 90-rocznicy urodzin Bronisława Geremka. Wydarzenie zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński miało miejsce w ramach obchodów Roku Bronisława Geremka ustanowionego w 2022 roku przez Senat RP.

czytaj więcej zwiń
Magdalena Pasikowska-Schnass, EPRS

Bronisław Geremek. W poszukiwaniu zjednoczonej Europy

Publikacja biograficzna opracowana w 2022 roku przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego EPRS (European Parliamentary Research Service).

Publikacja dostępna jest w następujących wersjach językowych:

PL: Bronisław Geremek. W poszukiwaniu zjednoczonej Europy

ENG: Bronisław Geremek. In search of a united Europe

FR: Bronisław Geremek. À la recherche de l’Europe unie

DE: Bronisław Geremek. Auf der Suche nach dem vereinten Europa

Autor: Magdalena Pasikowska-Schnass, EPRS

Publikacja została przygotowana w nawiązaniu do obchodów Roku Bronisława Geremka ustanowionego przez Senat RP w 90. rocznicę urodzin B. Geremka w 2022 roku. Jest ona efektem współpracy Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka w ramach Sieci domów i fundacji politycznych związanych z wielkimi Europejczykami (EP Network of Political Houses and Foundations of Great Europeans) prowadzonej przez Parlament Europejski.

 

czytaj więcej zwiń
Bronisław Geremek, Jacek Żakowski

Rok 1989. Geremek opowiada, Żakowski pyta

Książka poświęcona jest kulisom obalenia komunizmu w Polsce, szczegółom obrad Okrągłego Stołu i pierwszym miesiącom rządów premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Książka „Rok 1989. Geremek opowiada, Żakowski pyta” jest zapisem obszernego wywiadu Jacka Żakowskiego z profesorem Bronisławem Geremkiem poświęconego kluczowym wydarzeniom 1989 roku. Jacek Żakowski był wówczas sekretarzem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i jednym z najbliższych współpracowników Profesora.

DO POBRANIA: Rok 1989. Geremek opowiada, Żakowski pyta 

Pierwsze wydanie książki ukazało się w 1990 roku. W 2008 roku nakładem Wydawnictwa Agora ukazało się wydanie rozszerzone o przedmowę Timothy Garton Asha, historyczne przypisy, kalendarium ówczesnych wydarzeń w Polsce i na świecie, a także posłowie Jacka Żakowskiego, wyjaśniającego okoliczności powstania książki.

Dziękujemy red. Jackowi Żakowskiemu i Wydawnictwu Agora za udzielenie zgody na udostępnienie książki online.

czytaj więcej zwiń
C. Constantin, B. Couteau, J. Głażewski, B. Stankevič, A. Nikžentaitis, P. Hlaváček, M. Fiorillo

Beyond Robert Schuman’s Europe

Publikacja (w jęz. angielskim) jest zbiorem esejów omawiających aktualny wymiar Deklaracji Schumana z 1950 roku.

Publikacja omawia Deklarację Schumana z 1950 r. z różnych perspektyw integracji europejskiej, w szczególności Ojców Założycieli Europy, odnosząc się do różnych historii państw członkowskich i ich zmagań z totalitarnymi reżimami.

Eseje są pomostem pomiędzy duchem Deklaracji Roberta Schumana z 1950 roku, a wkładem pięciu wielkich Europejczyków – Jacques’a Delors, Bronisława Geremka, Jerzego Giedroycia, Vaclava Havla i Altiero Spinelli – do procesu integracji europejskiej.

DO POBRANIA: „Beyond Robert Schumans Europe. Citizens ideas and historic perspective for a better Union”

Publikacja jest częścią projektu „Beyond Robert Schuman’s Europe” zrealizowanego w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

 

czytaj więcej zwiń

Wykłady

prof. Jerzy Jedlicki, prof. Marek Ziółkowski, Ewa Woydyłło, prof. Andrzej Mencwel

Cykl: Polska czyli prowincja?

Kompleksy i aspiracje prowincji; O naturze polskiej wspólnotowości; Przyczynek do tematu polskiego prowincjonalizmu; Prowincjonalizm psychologiczny Polaków; Wychodzenie z prowincji

Wykłady opublikowane są na kanale YouTube Fundacji. 

czytaj więcej zwiń

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close